Donderdag 07 December 2017 - 09:13

Uitbreiding Kasteel komende zomer

Onze club gaat nog deze zomer de capaciteit van het stadion opkrikken van 10.500 plaatsen naar 12.000 tot 13.000 plaatsen. Gistermiddag zat de directie om tafel om concreet over de plannen te spreken. Tribunes worden doorgetrokken tot het veld of de hoogte in.

De huidige capaciteit voldoet niet meer aan de eisen die Sparta stelt. De KNVB kijkt ook met een scherp oog toe. De mensen die tijdens de wedstrijd in de gracht voor de Denis Neville-tribune staan worden gedoogd. Officieel moet iedereen op de tribune plaatsnemen. Dat zou met de stijf uitverkochte thuiswedstrijden van de laatste weken een probleem kunnen zijn.

Zo weinig punten we hebben, zo loyaal zijn we als Sparta-publiek. We blijven komen, toeschouwersaantallen stijgen. Dat concludeert het AD dat vandaag kort over de uitbreidingsplannen schrijft. Concreter dan bovenstaande informatie over de verbouwing wordt het niet. Aangestipt wordt dat Sparta uiteraard met de lokale overheid te maken heeft als er verbouwd gaat worden. De vergunningenaanvraag wordt nu opgestart.

UPDATE SPARTA:

Vanmorgen stond in het Algemeen Dagblad een artikel over de uitbreidingsplannen van het stadion van Sparta Rotterdam. De club kan bevestigen dat deze plannen concreet zijn, echter het tijdspad waarover gesproken wordt is nog niet duidelijk.

De club is kort na de promotie naar de Eredivisie gestart met de eerste fase van het plan. In eerste instantie zijn er diverse onderzoeken gedaan, waaronder een potentieel analyse. Uit de potentieel analyse is gebleken dat de conclusies die Sparta Rotterdam had getrokken grotendeels overeenkomen met de visie van de analyse. Dit zijn met name de uitbreiding van het aantal zakelijke plaatsen, waaronder extra businessloges (skyboxen), het fors uitbreiden van het aantal beschikbare vierkante meters voor de ontvangst van bezoekers (hospitalityruimte), het uitbreiden van het aantal publieksplaatsen met daaraan gekoppeld het sterk verbeteren en uitbreiden van de faciliteiten voor supporters.

In de afgelopen periode hebben bestuur en directie de vervolgstap genomen door de externe rapporten, documenten en visuals te delen met de Gemeente Rotterdam. Beide partijen trekken inmiddels samen met elkaar op om binnenkort vorm te geven aan de doelstelling en om een tijdspad vast te stellen.Share |
comments powered by Disqus