Dinsdag 16 Oktober 2018 - 12:05

ITWM onderzoekt: kleinere eredivisie

We hebben er op dit moment helemaal niets over te zeggen. Sterker nog: in de eerste divisie moet je nederig zijn en je neerleggen bij diegenen die het wel voor het zeggen als het gaat over het verkleinen van het aantal clubs in de eredivisie. Het is behoorlijk frustrerend dat clubs als FC Emmen en Excelsior wel inspraak hebben….neemt niet weg dat we ondanks al deze frustraties er wel iets van mogen vinden als supporter van Sparta. En dat doen we dan ook!

Onlangs hielden we een anonieme enquête onder de bezoekers van deze website. We vonden het belangrijk om te weten hoe de Sparta supporters tegenover de plannen staan die in stemming worden gebracht op de vergadering waar de eredivisieclubs en de KNVB het voor het zeggen lijken te hebben. Ondanks dat de stem van onze club afgelopen jaar verloren is gegaan bij de degradatie zijn de onderwerpen die de revue passeren wel essentieel voor de toekomst van Sparta. We zullen echt niet zomaar als club van het toneel verdwijnen, maar de komende seizoenen zal het wel aan- of afhaken worden voor onze club. Als we niet aanhaken verdwijnt alle exposure en gaan de verschillen tussen de eredivisieclubs en de clubs die een niveau lager spelen alleen maar groter worden en dus een grote rol spelen in de toekomst van de Kasteelclub

Maar wat vinden wij als supporters dus?

Op de vraag of er überhaupt wel iets veranderd moest worden in de ere- en eerste divisie, daar waren 65% van onze website bezoekers voor en 35% was er op tegen. Het merendeel van onze fans vindt dat er dus wat moet veranderen. Een forse meerderheid voor een vrij progressief standpunt van supporters van traditievereniging Sparta.

Over wat er veranderd moet worden, daar was wat minder overeenstemming over.

52% van de respondenten gaf aan dat we naar een grotere eredivisie toe moeten. Die zou dan moeten bestaan uit 20 tot 22 clubs waarbij de jong elftallen uitgesloten zouden moeten worden. Uiteraard een antwoord dat in het belang is van alles dat Sparta is. Eenmaal binnen, dan moet je het wel erg beroerd maken om te degraderen. En vrij vertaald uit de uitslag: Niemand zit te wachten op wedstrijden tegen die jong elftallen. Vooral uit is dat echt vreselijk!

34% gaf aan wel content te zijn met de huidige opzet van de beide divisies en gaf aan dat er wat hen betreft niets veranderd hoefde te worden.

6% is van mening dat de plannen van de Eredivisie CV helemaal niet zo beroerd zijn en dat 16 clubs prima is. Om vervolgens ook nog eens de jong elftallen toe te laten in de eerste divisie. Een zeer opmerkelijke minderheid dus

En dan, dan was er nog een groep van 13% die het helemaal anders zag: een bloemlezing uit de reacties:

 • ·Alleen de jong elftallen eruit, niets veranderen
 • ·kleine eredivisie van 16 clubs en geen jong elftallen
 • ·max. 2 jong elftallen per divisie
 • ·16 clubs, waarbij de eerste 8 spelen voor CL/EL. de laatste 8 spelen om 4 degradatieplaatsen. KD de eerste 8 spelen om promotie waarvan er 4 direct promoveren.
 • ·Eredivisie 18 clubs, eerste divisie zonder beloften, evt aangevuld met top-amateurs
 • ·kleinere eredivisie en belofte elftallen in vaste samenstelling
 • ·Een kleinere eredivisie, een KKD zonder jong elftallen en een ruimere promotie en degradatie regeling
 • ·Ajax, PSV en Zuid lozen. Eredivisie blijft 18 clubs die allemaal een even groot deel van de beschikbare gelden vanuit televisierechten krijgen. Steun in de vorm van subsidies, achtergestelde leningen, uitstel van betalingen en dergelijke door landelijke en lokale overheden wordt verboden.
 • ·De jong elftallen weer in een eigen competitie en een vrouwen Eredivisie
 • ·Eredivise met 16 en eerste divisie met 18 clubs. Geen Jong teams.
 • ·Zelfde aantal clubs, verplichte degradatie en promotie en aparte, sterkere competitie voor 'jonge' elftallen met op helft splitsing tussen kampioens- en degradatiepoule

Tussen de mensen die het anders zagen dus ook een flink deel dat het eens is met de inkrimping van de eredivisie waarbij overigens wel voorwaarden worden gesteld.

Op de vraag of de doorstroom van de eredivisie en de eerste divisie wel goed zo zijn was een meerderheid van 52% van mening dat er direct 2 clubs promoveren/degraderen en een 3e plaats vergeven wordt na het spelen van play-offs.

22% wil helemaal geen verandering en wil eigenlijk alles houden zoals het is. Het laatste kwart van de stemmen ging uit naar 3 opties waarin de verschillen heel klein waren en niet echt noemenswaardig zijn.

Wat wel noemenswaardig is, is de kunstgras discussie. Deze maakt onderdeel uit van het plan om de eredivisie in te krimpen en de vraag was hoe Sparta dit het best ten gelde kan maken.

Volgens 42% van de inzenders moet Sparta er voor gaan dat het gecompenseerd wordt en dat alle clubs exact de zelfde grasmat zullen krijgen.

32% vindt het vooral belangrijk dat Sparta gecompenseerd wordt om het trainingscomplex in Nieuw Terbregge aan te passen. Dit zal bij herintroductie van het gras op Spangen naar alle waarschijnlijkheid de training accommodatie van Sparta worden en is momenteel niet geschikt om hier de trainingsfaciliteiten van de BVO te herbergen.

Een vijfde deel van de inzenders, 20%, vind nog steeds dat Sparta zich moet schamen ooit voor kunstgras te hebben gekozen. Voor die keuze zou het geen compensatie moeten vragen. Er waren ook nog een paar reacties die het anders zagen, samengevat:

 • ·helemaal niets veranderen aan de huidige situatie en op kunstgras blijven trainen
 • ·Parkje naast het stadion terugvorderen / annexeren en daar een trainingsveld aanleggen
 • ·Nieuw trainingscomplex dichter bij het stadion realiseren.


Share |
comments powered by Disqus